Archief van categorie ‘SOS Kinderdorpen’

Leaving SOS Kinderdorpen

vrijdag 18 februari 2011

Gisteren is bekend geworden dat ik per 1 juni a.s. afscheid neem als algemeen directeur van SOS Kinderdorpen. Dat is gebeurd in goed overleg met de Raad van Toezicht van de organisatie.

Ik besloot twee jaar geleden een overstap te maken naar een charitatieve organisatie, met als doel mijn kennis, ervaring en opinie in te brengen voor een onderwerp dat er echt toe doet: het helpen van kwetsbare kinderen overal ter wereld.

Het werken voor een kinderorganisatie geeft veel voldoening. Ik heb projecten bezocht in Kenia, Skopje, Ghana en Zuid-Afrika en was onder de indruk van mijn SOS-collega’s en het moeilijke werk dat ze verrichten. Bovendien word je tijdens die reizen keihard geconfronteerd met de armoede en ongelijkheid in de wereld; extra motivatie nog meer kinderen te helpen.

De goede doelen-sector is de meest competitieve markt van Nederland, waar ruim 3 miljard euro in omgaat dat wordt verdeeld door heel veel (te veel) spelers. In de afgelopen jaren is SOS Kinderdorpen enorm gegroeid. Van 18,3 miljoen euro in 2008 naar 18,5 miljoen euro in 2009 naar ruim 21 miljoen euro in 2010, drie miljoen boven begroting; en dat in een markt die onder druk staat. Een geweldig resultaat, waardoor we nog meer kinderen kunnen helpen. Met dank aan alle trouwe donateurs en gevers.

We hebben het afgelopen jaar enorm veel vrije publiciteit gerealiseerd, o.a. dankzij verschillende opvallende activiteiten en innovaties. In de tv-serie Engelen van Oranje, gefinancieerd door de Postcode Loterij en uitgezonden door Net5, konden we op een moderne manier, met bekende voetbalvrouwen als boodschappers, ons werk en onze verhalen onder de aandacht brengen.

Samen met de KNVB hebben we in de aanloop naar het WK Voetbal 2010 het project WorldCoaches Zuid-Afrika opgezet, waarbij de KNVB en SOS Kinderdorpen Zuid-Afrika gezamenlijk coaches opleiden die kinderen onderwijzen in football-skills en life-skills.

We zijn ons ook gaan richten op jongeren, een doelgroep die door vele goede doelen wordt genegeerd: bureau DPPLR ontwikkelde SOSR, een online donatieplatform, waar je gunsten kunt kopen en verkopen voor 5 euro.

We organiseerden een onderzoek naar en workshop over cross sector partnerships, samenwerkings-verbanden tussen het bedrijfsleven en NGO’s, een onderwerp dat actueel is in iedere boardroom en dan ook de kranten haalde.

We kregen in november met de alliantie Together4Change van het ministerie van Buitenlandse Zaken een vijfjarige subsidie in het kader van MFS2, het medefinancieringsstelsel van de overheid.

Met OAD werd eind 2010 een cause related marketing actie ontwikkeld; iedere ingeleverde OAD-vakantiecheque levert SOS Kinderdorpen een bedrag van 5 euro op. Er is nog geen definitief eindbedrag, maar de actie is voor OAD en SOS Kinderdorpen een groot succes geworden.

Adformatie en Kluwer schonken ons gratis de naam en exposure van de SOS Kinderdorpen marathonschaatsploeg. De vele successen op kunst- en natuurijs leverde enorm veel aandacht voor SOS Kinderdorpen op. En telefoontjes van donateurs, die onterecht van de veronderstelling uitgingen dat dit sponsorship ons veel geld zou kosten.

Als klap op de vuurpijl werd ons goede werk vorige week beloond door de Postcode Loterij, die de jaarlijkse structurele bijdrage met 5 ton verhoogde tot 1.4 miljoen euro en bovendien een extra toekenning deed van 1.6 miljoen euro voor een gezamenlijk project van SOS Kinderdorpen en de Female Cancer Foundation.

Ik kijk met veel genoegen en trots terug op een mooie en succesvolle periode bij SOS Kinderdorpen. Een organisatie waar medewerkers zeer gemotiveerd werken aan het realiseren van de belangrijkste doelstelling: een liefdevol thuis bieden aan kinderen die er alleen voor staan.

Maar ik heb ook ervaren dat mijn passie uitgaat naar het bedrijfsleven, in het creëren van en adviseren over commerciële (samenwerkings)projecten. Als het kan ook met een maatschappelijke component. In het overleg met de Raad van Toezicht is dan ook in goed overleg besloten mijn verbintenis met SOS Kinderdorpen te beëindigen.

Onderstaand het officiële persbericht, dat verder voor zich spreekt.

Persbericht

Marcel Beerthuizen vertrekt als algemeen directeur bij SOS Kinderdorpen

Amsterdam, 17 februari 2011 – SOS Kinderdorpen en Marcel Beerthuizen hebben in goed overleg besloten hun samenwerking per 1 juni a.s. te beëindigen. Beerthuizen was sinds mei 2009 algemeen directeur van de Nederlandse tak van de internationale kinderhulporganisatie. Hiervoor werkte hij voor diverse gerenommeerde reclamebureaus.

Karien van Gennip, voorzitter van de Raad van Toezicht van SOS Kinderdorpen: “Marcel is een ervaren manager. Wij begrijpen dat hij zijn toekomst zoekt in de meer commerciële omgeving, waarin hij zo succesvol was. Wij respecteren zijn vertrek en wensen hem daarbij alle goeds.”

Marcel Beerthuizen: “SOS Kinderdorpen is een prachtige organisatie. De structurele hulp aan wees- en verlaten kinderen heeft mijn hart gestolen. Mijn ondernemingszin komt echter beter tot zijn recht in het bedrijfsleven. Ik wens SOS Kinderdorpen blijvend succes.”

FacebookTwitterGoogle+

Presentatie SWOCC VFI bijeenkomst 1 juni 2010

dinsdag 1 juni 2010

De slides van de presentatie voor de bijeenkomst over merkorientatie, die op 1 juni jl. werd georganiseerd door de VFI in samenwerking met SWOCC.

Hier het verslag van over deze bijeenkomst van FM online.
FacebookTwitterGoogle+

Geef een kind een WorldCoach

vrijdag 28 mei 2010

In aanloop naar het WK 2010 zet SOS Kinderdorpen zich samen met de KNVB in voor het programma WorldCoaches Zuid-Afrika. Samen werken ze aan een betere toekomst voor kinderen in Zuid-Afrika. Het programma leidt voetbalcoaches, maar vooral ook ‘levenscoaches’ op, waarbij de coach een rolmodel is binnen èn buiten het veld. Diverse Nederlandse coaches van grote naam, zoals Ruud Gullit, Bert van Marwijk en Frank Rijkaard zetten zich voor dit programma in.
Via het programma WorldCoaches leidt de KNVB al jaren met succes voetbalcoaches op die klaargestoomd worden om kinderen in ontwikkelingslanden te coachen. Nieuw dit WK is de samenwerking met SOS Kinderdorpen. SOS Kinderdorpen werkt al dertig jaar in Zuid-Afrika. De KNVB heeft de voetbaltechnische expertise, SOS Kinderdorpen traint de coaches op sociaal vlak, een effectieve combinatie.

Eind april vond de eerste training van de WorldCoaches samen met SOS Kinderdorpen in Zuid-Afrika plaats. Coach Jack, zelf opgegroeid in een SOS kinderdorp en WorldCoach van het eerste uur: “Het gaat vooral om het motiveren van de kinderen door ze persoonlijke aandacht te geven. Dus niet alleen hoe ze de juiste pass moeten geven, maar vooral door ze te steunen en aan te moedigen.“

WorldCoaches Zuid-Afrika werkt samen met wereldcoaches Bert van Marwijk, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Stanley Menzo, Aron Winter, Johan Neeskens, Ruud Krol, Philip Cocu, Frank de Boer en Dick Voorn.

Aron Winter staat honderd procent achter de WorldCoaches: “Ik vind het een fantastisch initiatief. Sinds 2003 zet ik mij al voor het WorldCoaches programma van de KNVB in. Ik ben erg onder de indruk van het werk. Kinderen in Zuid-Afrika verdienen een kans en die kunnen wij ze nu geven. Ik zou iedereen willen oproepen om te helpen!”

FacebookTwitterGoogle+

Help Haiti Nu

woensdag 20 januari 2010

Steun de kinderen in Haiti!

Het geld dat u doneert gaat rechtstreeks naar SOS Kinderdorpen Haiti en wordt gebruikt voor de volgende projecten:

– verlenen van noodhulp;

– herenigen van families;

– herbouwen van faciliteiten;

– verlenen van permanente opvang voor kinderen;

– steunen van getroffen gezinnen in onze gezinsversterkende programma’s.

SOS Kinderdorpen is sinds 1979 werkzaam op Haiti.

Na de ramp van de tsunami eind 2004, startte ons grootste noodhulpprogramma ooit. Vijf jaar later zijn de resultaten van ons werk onderzocht. Die bleken van hoge kwaliteit, zoals een onderzoek van Harvard Business Publishing duidelijk maakte. Onderstaand het persbericht.

Persbericht:

Harvard onderzoek erkent kwaliteit tsunami-projecten SOS-Kinderdorpen

Gezinshuizen van internationale kinderhulporganisatie van hoge kwaliteit

Amsterdam/New Delhi, 7 juli 2009 – Toen de tsunami meerdere landen in ZuidOost-Azië trof eind 2004, startte SOS-Kinderdorpen haar grootste noodhulpprogramma ooit. Ondanks de acute noodomstandigheden op dat moment, wilde de internationale kinderhulporganisatie de wederopbouw zo duurzaam mogelijk aanpakken. Onlangs prees een onderzoek door Harvard Business Publishing de hoge kwaliteit en de innovatieve waarde van de gebouwde huizen.

De tsunami was een ramp van ongekende grootte. Vele duizenden mensen kwamen om en de infrastructuur van de getroffen gebieden was verwoest. Naast wereldwijde noodhulp om de slachtoffers direct door de eerste maanden heen te helpen, werd er al snel nagedacht over wederopbouw. SOS-Kinderdorpen, van oorsprong geen noodhulporganisatie, is gespecialiseerd in het bieden van structurele hulp en werd direct betrokken bij de wederopbouw. Door de al bestaande voorzieningen en mankracht in Sri Lanka, India, Thailand en Indonesië, kon de organisatie snel schakelen.

Bij de bouw van huizen, scholen en tevens volledige nieuwe SOS-kinderdorpen, werd zorgvuldig gekeken naar duurzaamheid en naar de behoeften van de lokale gemeenschap. Zo ook in India waar ruim 600 nieuwe gezinshuizen werden ontworpen en gebouwd door het Indiase ´Mistry Architects´ in opdracht van SOS-Kinderdorpen. De hoge kwaliteit en het innovatieve karakter van deze nieuwe gezinshuizen werden onlangs erkend door Harvard Business Publishing. Het onderzoek was geïnitieerd door Harvard zelf en werd gratis aangeboden. Doel van het onderzoek was de evaluatie van de bouw en vooral van de rol van de uiteindelijke bewoners bij het bouwproces.

Siddartha Kaul, regionaal directeur van SOS-Kinderdorpen in India: “De architecten kozen ervoor om het ontwerp van de huizen in overleg met de toekomstige bewoners te bespreken. Zij hadden een duidelijke visie voor de functionaliteit van hun nieuwe huizen. Uiteindelijk werd gekozen voor een ontwerp dat hún voorkeur had, niet zozeer die van de overheid of onze organisatie.” Innovatieve ontwerpen waarbij oog was voor milieuvriendelijke installaties en waarbij de verschillende functionaliteiten van de huizen werden afgestemd op de behoeften van de bewoners. Zo gaven sommige bewoners het belang aan van een extra etage op het dak zodat ze een plek hadden om hun visvangst te kunnen laten drogen.

Bron & Copyright:
Harvard Business Publishing

Beneficianten tsunami-hulp SOS-Kinderdorpen:

– Noodhulp direct na de ramp: 23.000 mensen
– Noodopvang: 1.370 mensen
– Kinderdagopvang: 1.800 kinderen
– Nieuwe SOS-kinderdorpen: 830 kinderen (+ toekomstige generaties)
– Vissersboten + materialen: 1.120 gezinnen
– Nieuwe huizen: 11.079 mensen

FacebookTwitterGoogle+

SOS Haiti: noodhulp in volle gang

woensdag 20 januari 2010

Doneer nu!

19 januari 2010 – Welke hulpactiviteiten zijn inmiddels gestart?

De eerste 4 tot 8 weken zal het noodhulpteam bestaande uit medewerkers van SOS organisaties van naburige landen (Costa Rica, Peru en de Dominicaanse Republiek) ons noodhulpprogramma implementeren. In samenwerking met de Haïtiaanse SOS medewerkers en plaatselijke vrijwilligers. Zij zorgen voor:
• directe distributie van voldoende voedsel voor zo’n 2 maanden via de nog opererende buurtcentra
• realiseren van satellietcommunicatie
• realiseren van direct contact met overige hulporganisaties
• zorgen voor basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit
• coördinatie van hulpteams per wijk
• verzamelen van gegevens over de gezinnen binnen onze programma’s om hun situatie te beoordelen en hulp voor hen in te schakelen

De situatie in onze projecten
SOS kinderdorp Santo:
De sfeer onder de SOS gezinnen en kinderen is relatief kalm. Er is voldoende voedsel voor nog circa tien dagen, de watervoorziening werkt nog en de huizen zijn nauwelijks beschadigd. De voornaamste zorg voor nu is de voedselvoorziening voor de langere termijn. De school kan fungeren als tijdelijke opvang van getroffen gezinnen en kinderen in de regio, maar volgens de laatste berichten gebeurt dit nog niet. Sommige medewerkers van SOS Kinderdorpen Haïti hebben zelf hun huis verloren en hebben met hun gezin toevlucht gezocht in het kinderdorp. Iedereen is geschokt en verdrietig: in veel gevallen zijn familie en vrienden getroffen door de ramp en iedereen in de omgeving is radeloos. Medewerkers ter plaatse kunnen hun werk moeilijk oppakken: er is nog steeds geen elektriciteit, er zijn geen telefoon- en Internet verbindingen en hulpactiviteiten moeten nog gecoördineerd worden. Het kantoor van SOS Kinderdorpen Haïti is volledig verwoest: vanuit het kinderdorp zullen medewerkers de hulpacties uitvoeren.

SOS kinderdorp Cap Haitien:
Situatie in het kinderdorp is stabiel. Er is minimale schade aan de gebouwen en infrastructuur en de enige zorg is voor nu is de voedselvoorziening voor langere termijn. Het gezinsversterkend programma van Cap Haitien zal binnen enkele dagen haar activiteiten weer oppakken.

Gezinsversterkend programma Santo
Geen van de 16 buurthuizen van waaruit het gezinsversterkend programma wordt gecoördineerd is nog operationeel. Een groot deel van de huizen in de wijken waar we actief zijn, is ingestort. We weten inmiddels dat tien moeders van negen buurthuizen gewond zijn, vier ouders binnen het programma zijn overleden en vele anderen worden nog steeds vermist. Het gebrek aan voedsel blijft toenemen: dit vraagt om acute hulp.

Over SOS Kinderdorpen in Haïti
SOS Kinderdorpen is sinds 1979 actief in Haïti. Er zijn op dit moment 2 kinderdorpen, 2 jeugdhuizen, 2 SOS basisscholen, 1 hogere beroepsopleiding en 4 sociale centra waar in totaal zo’n 3000 kinderen, jongeren en hun ouders worden ondersteund.

Volg het laatste nieuws via onze website.

Help nu en doe een donatie.

FacebookTwitterGoogle+

Eerste hulpteams SOS Kinderdorpen aangekomen in Haiti

maandag 18 januari 2010

18 januari – Eerste hulpteam SOS Kinderdorpen aangekomen in Haïti

Een team van 14 medewerkers en vrijwilligers van SOS Kinderdorpen in de Dominicaanse Republiek en Costa Rica is gisteren aangekomen in het SOS kinderdorp Santo nabij Port-au-Prince. Het team bestaat onder andere uit psychologen en sociaal werkers die de nodige ervaring hebben in traumaverwerking bij kinderen. Zij zullen getroffen kinderen en families bijstaan, de aanwezige en nog verwachte hulpteams coördineren en logistieke maatregelen voorbereiden voor de hulpgoederen die binnen komen.

SOS kinderdorp Santo kan dienen als basis voor noodhulp. De gezinshuizen en de school op het terrein hebben weinig schade geleden en kunnen veilig onderdak bieden. Bovendien ligt het kinderdorp vlakbij het vliegveld van Port-au-Prince en de grotere toegangswegen, waardoor het relatief goed toegankelijk is. “We zijn een van de weinige organisaties met nog werkende voorzieningen zo dichtbij het epicentrum”, vertelt Patricia Vargas van SOS Kinderdorpen Panama. “Daarom willen we zowel onze diensten als onze voorzieningen aanbieden aan andere hulporganisaties en natuurlijk aan de mensen hier in de omgeving.” De Dominicaanse overheid heeft inmiddels bevestigd dat een mobiele medische kliniek in SOS kinderdorp Santo geïnstalleerd zal worden. Middelen, apparatuur en medische staf worden morgen verwacht.

De eerste lading hulpgoederen van 10 ton aan voedsel, water, medicijnen, tenten, slaapzakken, lampen, brandstof en graaf- en bouwmaterialen, is nog onderweg. Het transport vertrok zaterdag al vanuit de Dominicaanse Republiek, maar kon bij de grens niet verder door rijden. Onder begeleiding van het Dominicaanse leger worden de goederen hopelijk vandaag afgeleverd in het SOS kinderdorp in Santo. Het is op dit moment nog steeds nauwelijks mogelijk SOS collega’s ter plaatse te bereiken aangezien alle communicatielijnen beschadigd of verwoest zijn. Er is kort contact geweest met Celigny Darius, de directeur van SOS Kinderdorpen in Haïti. Hij bevestigde dat de SOS kinderen, -jongeren en -moeders ongedeerd zijn en dat de gezinshuizen en de school in het kinderdorp nog overeind staan. Maar van de overige honderden gezinnen uit Port-au-Prince die dagelijks onze hulp krijgen, weten we nog niets.

Zodra alle reddingsteams het getroffen gebied bereikt hebben, zal een gedetailleerd plan opgezet worden. Alleen dan kunnen we goede oplossingen voor op langere termijn bieden. Deze richten zich op het stabiliseren van de situatie van SOS gezinnen en medewerkers, het bieden van psychosociale hulp, het installeren van een noodopvang voor kinderen die hun ouders kwijt zijn en het herenigen van deze kinderen met hun families.

Doneer nu!

Over SOS Kinderdorpen in Haïti
SOS Kinderdorpen is sinds 1979 actief in Haïti. Er zijn op dit moment 2 kinderdorpen, 2 jeugdhuizen, 2 SOS basisscholen, 1 hogere beroepsopleiding en 4 sociale centra waar in totaal zo’n 3000 kinderen, jongeren en hun ouders worden ondersteund.

Volg het laatste nieuws via onze website.

Help nu en doe een donatie.

FacebookTwitterGoogle+

Laatste nieuws SOS Haiti

donderdag 14 januari 2010

14 januari: SOS kinderen en medewerkers ongedeerd, noodhulp is gestart

Communicatie is nog steeds nauwelijks mogelijk, maar inmiddels hebben we contact gehad met Celigny Darius, directeur van SOS Kinderdorpen Haïti. Hij bevestigde dat onder de kinderen en medewerkers uit de twee Haïtiaanse kinderdorpen geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Wel is één van de twee SOS jongerenhuizen in Santo zwaar beschadigd waarbij twee jongeren gewond raakten. Zij hebben inmiddels medische zorg gehad en maken het naar omstandigheden goed. Helaas kunnen we nog niets zeggen over de situatie van de kinderen, gezinnen en medewerkers die gebruik maken van onze overige voorzieningen in Haïti: de middelbare school waar ongeveer 500 kinderen naar school gaan en ons gezinsversterkend programma met circa 1300 beneficianten. We maken ons ernstige zorgen over de kinderen en families, aangezien de wijken waar zij wonen in veel gevallen compleet verwoest zijn.

Directe noodhulp ter plaatse
Doordat de gezinshuizen in de twee Haïtiaanse SOS kinderdorpen, de school en de infrastructuur geen ernstige schade hebben geleden, zijn de SOS gezinnen veilig. Het biedt ons tevens de mogelijkheid om vanuit onze voorzieningen hulp te bieden aan mensen uit de nabije omgeving. SOS Kinderdorpen richt zich op hulpactiviteiten aan kinderen die er op dit moment alleen voor staan en families met kinderen. Gezien de schade aan ons kantoor in de hoofdstad Port-au-Prince, worden onze hulpacties gecoördineerd door onze medewerkers in buurland de Dominicaanse Republiek. Collega’s daar hebben al hulpgoederen geregeld zoals medicijnen en voedselpakketten.

Kinderdorp als hulpbasis
Om de situatie in ons kinderdorp in Santo -op 20 km afstand van Port au Prince- op te nemen, zijn SOS medewerkers uit de Dominicaanse Republiek per helikopter naar het kinderdorp gevlogen. Daar hebben zij kunnen beoordelen in hoeverre de locatie als hulpbasis kan dienen; niet alleen voor alle kinderen die al onder onze zorg vallen, maar vooral ook voor de gemeenschappen in de omgeving. Het kinderdorp ligt vlakbij het vliegveld en de Dominicaanse Republiek dus kan dus relatief snel aan mankracht en middelen komen.

Hulp die wij zullen bieden omvat:
• onderdak voor kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt
• veilig onderkomen voor moeders met kinderen
• voeding, water, medicijnen, kleding, bouwmaterialen voor noodopvang
• psychologische ondersteuning
• hereniging tussen kinderen en hun families faciliteren
• additionele activiteiten indien nodig

Het is duidelijk dat Haïti alleen van deze ramp kan bijkomen met aanhoudende hulp over de komende maanden en zelfs jaren.

Volg het laatste nieuws via SOS Kinderdorpen op Twitter.

Help nu en doe een donatie.

FacebookTwitterGoogle+