Feestje

Het is alweer de zevende keer dat de SponsorRingen zijn uitgereikt. Inmiddels hebben de SponsorRingen een sterke positie veroverd binnen het enorme aanbod aan vakprijzen op het gebied van marketing en communicatie.

De SponsorRingen hebben tot doel sponsoring te promoten als volwaardig marketingcommunicatie instrument en de beste cases te lauweren. Dat is geen eenvoudige taak. Zelfs binnen 1 categorie is er een grote verscheidenheid aan cases. En sponsoring als vak evolueert, waardoor er ook altijd discussie is over wat nu wel sponsoring is en wat niet. De Stichting Sponsor Ringen volgt die ontwikkelingen op de voet. Maar in alles staat onze eerder genoemde doelstelling voorop.

De Stichting Sponsor Ringen heeft dit jaar gekozen voor een uitreiking in een feestelijke omgeving. Een maand voor de uitreiking was de zaal al uitverkocht, waardoor we helaas ook mensen hebben moeten teleurstellen de gehele avond te kunnen bijwonen. We zullen bekijken hoe we die groei verder kunnen stroomlijnen, want naast de jaarlijkse uitreiking van de prijzen is de avond van de uitreiking uiteraard de ontmoetingsplek voor al die mensen die op een of andere manier bij sponsoring betrokken zijn. Een waar feestje dus.

Een korte terugblik op de gang van zaken het afgelopen jaar. Opvallend was het aanbod in de verschillende categorieën. De Vakjury Sport had een zware taak te kiezen uit de vele sterke cases in het jaar waarin zowel de Olympische Spelen, het WK Voetbal als de Volvo Ocean Race plaatsvonden. De Vakjury Maatschappij daarentegen moest zich zeer inspannen om een goed aanbod aan cases te overleggen. Er is ontegenzeggelijk een behoefte bij bedrijven tot het tonen van maatschappelijke verantwoord ondernemen, maar blijkbaar is er nog te veel schroom dat ook daadwerkelijk uit te dragen. Na het instellen van de SponsorRing Innovatie in 2005, hebben we ook dit jaar een nieuwe prijs toegevoegd: de SponsorRing Low Budget. Want ook kleinere cases willen we blijven betrekken bij de SponsorRingen.

De Stichting wil alle voorzitters en leden van de Vakjury’s hartelijk danken voor hun inzet de SponsorRingen tot een succes te maken. Onze dank gaat ook uit naar de voorzitter en de leden van de Hoofdjury, die twee enorme dozen met materiaal moesten doorspitten om alle cases te kunnen beoordelen.

Wij zien u graag terug bij de SponsorRingen 2007!

Mr Marcel Beerthuizen, voorzitter Stichting Sponsor Ringen

Column verschenen in Sponsor Tribune, november 2006.